Overzicht

We zoeken een manager voor brunchrestaurant Dignita Den Haag

 

Voor ons nieuwe restaurant zijn we op zoek naar een FOH-manager met relevante ervaring, vaardigheden en passie voor gastvrijheid.

 

Je bent:

 • Klantgericht, door kwaliteit gedreven en betrouwbaar
 • Empathisch, vriendelijk en respectvol
 • Betrokken en flexibel
 • Ervaren in horeca (FOH)
 • Een leider en een leraar
 • Een koffienerd en een ‘people pleaser’
 • Tweetalig (NL / ENG)
 • Energiek

 

Waarom voor Dignita kiezen:

 • We lijken veel op jou!
 • Wij zijn de beste die er is in brunch (volgens onze fans)
 • We houden van onze gasten
 • We zijn ervaren in gastvrijheid, met een passie voor mensen
 • We maken impact
 • We groeien en ontwikkelen
 • We vormen een gemeenschap

 

Dignita is een succesvol brunchconcept met drie restaurants in Nederland. Wij werken met veel passie en toewijding om onze gasten elke dag heerlijke brunchgerechten te serveren. We willen dat elk bezoek aan Dignita speciaal is en daarom hebben we jou nodig!

 

Dignita is een sociale onderneming van Not For Sale. Dit is een internationale organisatie die slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting helpt om hun toekomst weer op te bouwen door middel van trainingen en coaching. Alle winst van de restaurants wordt gebruikt om het werk van Not For Sale te ondersteunen. We willen ons succesvolle trainingsprogramma naar Den Haag halen en daar in de lente / zomer van 2021 onze eerste restaurants openen.

 

Als FOH-manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het Front of House-team van Dignita. Je werkt nauw samen met de sous-chef, om het restaurant naar een hoger niveau te tillen. Je leidt een divers team van collega’s en samen zorg je ervoor dat onze gasten een geweldige ervaring hebben. Het is een afwisselende functie, waarbij je het ene moment front of house werkt, het andere moment sollicitatiegesprekken voert, of een gesprek hebt met de operations manager om te bespreken hoe we nog beter kunnen worden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het geven van praktijklessen aan deelnemers van ons trainingsprogramma en begeleid je trainees die stage gaan lopen bij Dignita.

 

Wil je meer weten over Dignita? Ga dan naar onze website eatwelldogood.nl of check onze Instagram @DignitaAmsterdam

 

 

Als je geïnteresseerd bent om ons team te komen versterken, impact wilt maken en denk dat je goed bij ons zou passen, dan horen we heel graag van je! Stuur je cv en motivatiebrief naar info@eatwelldogood.nl en we nemen contact met je op. Vanwege de huidige COVID-beperkingen zullen de eerste interviews worden gehouden via videogesprekken.

 

Houd er rekening mee dat sollicitaties zonder motivatiebrief niet in behandeling kunnen worden genomen.

 

 

We’re hiring a manager for brunch restaurant Dignita Den Haag

For our new restaurant we are looking for a FOH manager with relevant experience, skills and passion for hospitality.

 

You are:

 • Customer focused, quality driven and trustworthy.
 • Empathic, kind, and respectful
 • Committed & flexible
 • Experienced in hospitality (FOH)
 • A leader and a teacher
 • A coffee nerd and a people pleaser
 • Bilingual (NL/ENG)
 • Energetic

Why choose Dignita:

 • We are a lot like you!
 • We are the best there is in brunch (according to our fans)
 • We love our guests
 • We are skilled in hospitality passionate about people
 • We are making impact
 • We grow and develop
 • We form a community

Dignita is a successful brunch concept with three restaurants in the Netherlands. We work with a lot of passion and commitment to serve our guests delicious brunch dishes every day. We want every visit to Dignita to be special and that’s why we need you!

Dignita is a social enterprise of Not For Sale. This is an international organisation that helps victims of human trafficking and exploitation to rebuild their future, by giving training and coaching. All profits of the restaurants are used to support the work of Not For Sale. We want to bring our successful training program to The Hague and open our first restaurants there in Spring/Summer of 2021.

As FOH manager, you are responsible for the day-to-day business of the Front of House team of Dignita. You work closely together with the chef, to bring the restaurant to a higher level. You lead a diverse team of colleagues and together you make sure our guests have an amazing experience. It is a varied position, where one moment you’re working front of house, and another you are conducting job interviews, or have a meeting with the operations manager to discuss how we can become even better. Additionally, you are responsible for giving practical lessons to participants of our training program and supervise trainees who will be doing an internship at Dignita.

Are you interested in joining our team, you want to make an impact and you think you would be a good fit? Then we really want to hear from you! Please send your CV and motivation letter and we will be in touch. Because of the current COVID-restrictions, the first interviews will be held over video-calls.

Do note that applications without motivation letter cannot be taken into consideration.

Foto(s) van het bedrijf/team/sfeer: